Zerbitzuak 12 - 99 urte

Zubikoak egoera psikologiko, sozial eta pertsonal ezberdinei zein eskola egoerei aurre egiteko beharrezkoak diren errekurtsoak eskaintzen ditu zentro berean
1. Psikologia
 • Moldaera nahasteak
 • Eskolako eta maila sozialeko indarkeria eta jazarpena
 • Adimen emozionala
 • Trebetasun sozialak
 • Pertsonasteko gatazken kampaiketa
 • Adopziorako arreta
 • Ansietatea kontrolatzeko teknikak
 • Hiperaktibitatearen kontrola
 • Hertura kontrolatzeko teknikak
 • Erlaxazioa lantzeko entrenamendua
 • Norberak bere buruaz duen estimua, kontzeptua eta irudia
 • Jeloskortasuna eta lehia
 • Bildurrak, ikarak eta fobiak
 • Dolua
 • Guraso eta seme-alaben arteko gatazkak
 • Nahasmen desberdinak:
  1. Aldentzearekiko herstura
  2. Moldatzeko eta dependentziarako nahasteak
  3. Loaren lehen mailako nahasteak
  4. Ezabapen nahasteak
  5. Elikadura nahasteak (TCA)
 • Asperger Nahastea, Autista, Autismoa, eta Garapen Nahaste Orokorrak
  1. Garapen Nahaste Orokorrak
  2. Asperger Nahastea
  3. T.E.A. eta Asperger neba-arreben arteko erlazioa
2. Eskolako psikologia eta pedagogia
 • Irakurketa eta idazkeran atzerapenak, dislexia, disortografia eta disgrafia.
 • Irakurketa efikasa eta ulermena
 • Zailtasun semantikoak, ulermen eta arrazonamendu arazoak
 • Diskalkulia
 • Arreta falta TDA eta arreta falta hiperaktibitatearekin TDAH.
  1. Ebaluazio birtualeko metodoa AULA NESPLORA (AULAk arreta prozesuaren ebaluaketa objektibo eta osoa lortzen du: umea ikasgela fidagarri moduan diseinatutako inguruan sartzen da. AULA sistemak umearen jokaera gela birtual baten aztertzen du. TDAH-aren existentzia zehazten duten faktoreak ebaluatzen ditu test honek (Arreta iraunkorra, entzumen eta ikusmen arreta zatikatua, inpultsibitatea, gehiegizko aktibitate motorea (hiperaktibitatea), distraitzeko tendentzia, prozesatzeko abiadura)
  2. PLAY ATTENTION metodoa arreta modu neurologikoan lantzeko medikuntzarik gabe (Tresna honekin, pertsonek haien arreta maila neur dezakete eta datuak ordenagailura pasatzen dira jarraian. Modu honetan, arreta trebetasunak ikasten dira bai eta kontzentrazioa landu joku desberdinen bidez.)
 • Ikaskuntza nahasmenak
 • TEL (Hizkuntza nahastea)
 • Terapia miofuntzionala
 • Nahaste fonologiko, dislalia, disfemia...
 • Ikasteko teknikak
 • Aparteko gaitasunak
 • Asperger Nahastea, Autista, Autismoa, eta Garapen Nahaste Orokorrak
3. Terapia okupazionala

Terapia okupazionala osasun-lanbide bat da. Helburua beren ingurunean parte hartzeko mugaren bat duten pertsonek eguneroko bizitzako jarduerak modu independentean eta autonomoan egin ahal izatea da.

4. Bikote arazoak eta familia gatazkak

Estatistikak ezkonduta dagoen jendea gehiago eta hobeto bizitzen dela diote, baina beti ere arazo larriak ez daudenean bikotekideen artean. Bikotearen eztabaida biziak gaixotasun mentalak (depresioa, bipolar nahasmendua, alkoholismoa, …), gaixotasun fisikoak ( bihotz arazoak, minbizia, inmunologikoak diren gaixotasunak, min kronikoa…) eragin dezakete eta kotxe istripuak izateko posibilitatea handitu dezakete. Bikote arazoak seme-alabetan ere arazoak sortzen dituzte (jokabide arazoak, depresioa eta etorkizunean intimitatea lortzeko arazoak).

5. Sexologia eta terapia sexuala

Terapia sexuala, bakarka edo bikotean, desira (desiraren nahaste hipoaktiboa), exzitarioa (zutitzearen disfuntzioa), orgasmoa (anorgasmia eta isurketa goiztiarra), satisfakzioa eta bikotearen erotikarean harremandutako arazoak konpontzera bideratuta dago.

6. Logopedia eta terapia miofuntzionala

Logopedia: komunikazioaren nahasteen aurreikuspen, ebaluazio eta tratamenduaz arduratzen den osasun arloa da. Nahaste hauek ahotsaren alterazioak, hizkuntza, entzumena edota funtzio orofazialen nahasteak izan daitezke, ume nahiz helduengan.

Zubikoak, nahaste fonologitko, dislalia, toteltason, disfemia, disfonia, disfasia, ofasia, disestria, enzomen arazo eta terapia miofuntzionalean esperientzia handia duten 4 logopeda ditu.

Terapia miofuntzionala: hizkeraren ekoizpenean, arnasketan eta elikadura egokian (babeoa, degluzioan alterazioak, murtxiketa, boloaren kontrola, sukzioa…) negatiboki parte hartzen duten disfuntzio orofazialak aurreikusi, baloratu eta zuzentzeaz arduratzen den diziplina da, zuzenean aurpegi eta ahoaren inguruko muskulaturan eragiten duten ariketa zehatzen bidez. Erabilera arloa zabala da (sindrome kongenitoak, aurpegiko malformazioak, garun kalteak, aurre eta operazio ondorengoak, laringeoak, maxilofazialak…) eta eskuhartzea aktiboa edota pasiboa izan daiteke.

7. Helduetako fisioterapia

Arte eta zientzia bezala ulertzen dugu, tratamendu fisikoaren bidez lantzen dena. Proba desberdinak egiten dira minaren jatorria aurkitzeko. Gorputzaren funtzionamendu zuzena bilatzean datza helduentzako fisioterapia.

Gorputzaren funtzionamendu zuzena bilatzean datza helduentzako fisioterapia.

8. Gizarte-trebetasunak lantzeko taldea

Nerabe eta heldu askok ez dakite harremanak modu osasuntsuan izaten, eta modu uzkurtu, lotsati, isolatu, pasibo edo erasokorrean jokatzen dute.

 

Gizarte-trebetasunak lantzeko tailerren bidez, honako hauek irakasten saiatzen gara: gurasoekin, irakasleekin eta lagunekin harreman osasuntsuak izaten, “ezetz esaten” ikasten, estrategia emozionalak eta sozialak eskuratzen, eguneroko bizitzan eta esparru guztietan gatazkak konpontzeko estrategiak eskuratzen, beren buruarengan konfiantza gehiago izaten, beren eskubideak eta besteenak ezagutzen, jokabide inhibituak edo erasokorrak aldatzen eta osasungarriagoak sortzen, beren lagun-taldea handitzen, eta emozionalki eta sozialki beren burua adierazten ikasten.

10. Diagnostikoak eta balorazioak

Haurraren, nerabearen, helduaren eta familiaren arazo eta premiei buruzko informazioa biltzea, ebaluatzea eta balioestea du helburu. Psikologoek, logopedek, fisioterapeutek, pedagogoek, terapeuta okupazionalek eta diagnostikoa osatzeko behar diren terapeutek edo bestelako espezialistek osatzen dute.

BALORAZIOAK ETA DIAGNOSTIKOAK EGITEA, BESTEAK BESTE: AEN, ADN, ADHN, ADIERAZPEN HIZKUNTZAREN NAHASMENDUA, IKASKUNTZAREN NAHASMENDUA, DISLEXIA, DISKALKULIAK, DISGRAFIAK ETA DISORTOGRAFIA, DISTIMIA, NAHASMENDU OBSESIBO-KONPULTSIBOA…

11. Arreta estimulatzea Play Attention metodoaren bidez

Play Attention sistema tresna berritzailea da, eta arreta-zailtasunak dituzten pertsonen beharrak gainditzen laguntzeko diseinatutako sistema interaktiboa du.  Joko interaktibo, entretenigarri eta desafiatzaileetan oinarritzen da, eta honako hauek baloratzen dituzte: arreta jarraitua diskriminazioarekin, ikusmen-pertzepzioa, zereginak ezarritako denboran gauzatzea, memoria epe laburrean, epe luzean eta memoria espaziala, mugitzeko trebetasunak, koordinazio psikomotorra eta gizarte-trebetasunak. .

Centro de orientación y tratamiento psicológico, escolar y familiar

Contacto

info@centrozubikoapsicologos.com