Zerbitzuak 0 - 12 urte

Zubikoak egoera psikologiko, sozial eta pertsonal ezberdinei zein eskola egoerei aurre egiteko beharrezkoak diren errekurtsoak eskaintzen ditu zentro berean
1. Arreta goiztiarra eta haur estimulazioa

Haur estimulazioa: Umearen lehengo urteetan ezinbestekoa da haien behar sozial eta hezkuntza beharrei egokia den erantzuna ematea. Horrela pertsona bakoitzaren gaitasunak gehiengo-arte garatu egingo dira.

Arreta goiztiarren bidez modu goiztiar batetan arriskua daukaten egoeratan edota gaixotasun bat dagoen egoeratan esku-hartzen saiatzen gara. Detekzio goiztiarra egoteko neurriak hartzen ditugu eta horren arabera ahalik eta garapen fisiko, adimen garapen eta gizarte garapen handiena lortzea dugu helburu.

Zubiko zentrua Diputaziaren Baimenaren zain dago, Diputazioarekin batera Arretz goiztiarrean lan egiteko, BOEn 2016ko Martxoaren 7an argitaratu zen dekretu berriaz.

Zubikoak gaixotasun ezberdinengaitik zentrura desplazatu ezin diren umeen etxeetara doazen langile espezializatuak ditu.

2. Logopedia eta terapia miofuntzionala

Logopedia: komunikazioaren nahasteen aurreikuspen, ebaluazio eta tratamenduaz arduratzen den osasun arloa da. Nahaste hauek ahotsaren alterazioak, hizkuntza, entzumena edota funtzio orofazialen nahasteak izan daitezke, ume nahiz helduengan.

Zubikoak, nahaste fonologitko, dislalia, toteltason, disfemia, disfonia, disfasia, ofasia, disestria, enzomen arazo eta terapia miofuntzionalean esperientzia handia duten 4 logopeda ditu.

Terapia miofuntzionala: hizkeraren ekoizpenean, arnasketan eta elikadura egokian (babeoa, degluzioan alterazioak, murtxiketa, boloaren kontrola, sukzioa…) negatiboki parte hartzen duten disfuntzio orofazialak aurreikusi, baloratu eta zuzentzeaz arduratzen den diziplina da, zuzenean aurpegi eta ahoaren inguruko muskulaturan eragiten duten ariketa zehatzen bidez. Erabilera arloa zabala da (sindrome kongenitoak, aurpegiko malformazioak, garun kalteak, aurre eta operazio ondorengoak, laringeoak, maxilofazialak…) eta eskuhartzea aktiboa edota pasiboa izan daiteke.

3. Psikomotrizitatea

Psikomotrizitatea gizakia osotasunean ikusten duen diziplina da eta hortik abiatzen da ezagutza, emozioa , mugimendua eta honek pertsonen garapenerako duen garrantziaren arteko elkarreraginetaz arduratzeko. Psikomotrizitatea pertsona osasuntsuentzat eta edonolako nahasteak dituzten pertsonentzat zuzenduta dago. Umeek haien gorputzeko jokaeren bidez munduan kokatzen dira. Esku-hartzea hezkuntzan, berreziketan eta terapian oinarrituko dira eta horren bidez jasotzen dituzte eskolan eta bizitzan jokatzeko behar dituzten ezagutzak. Gainera psikomotrizitatearen bidez irakurketa, idazketa, ulermenean, adierazpenean, arrazoiketan eta matematikan gaitasun handiagoak izango dituzte.

Umeak haien gorputzeko jokaeren bidez kokazen dira munduan. Eskuartzea hezkuntzan, berreziketan eta terapian oinarrituko dira eta horren bidez jasotzen dituzte eskolan eta bizitzan jokatzeko behar dituzten ezagutzak.

Psikomotrizitatea banaka edo taldeetan egin daireka.

4. Psikologia
 • Moldaera nahasteak
 • Eskolako eta maila sozialeko indarkeria eta jazarpena
 • Adimen emozionala
 • Trebetasun sozialak
 • Pertsonen arteko gatazken soluzioa
 • Adopziorako arreta
 • Ansietatea kontrolatzeko teknikak
 • Hiperaktibitatearen kontrola
 • Hertsura kontrolatzeko teknikak
 • Erlaxazioa lantzeko entrenamendua
 • Norberak bere buruaz duen estimua, kontzeptua eta irudia
 • Jeloskortasuna eta lehia
 • Bildurrak, ikarak eta fobiak
 • Dolua
 • Guraso eta seme-alaben arteko gatazkak
 • Nahasmen desberdinak:
  1. Aldentzearekiko herstura
  2. Moldatzeko eta dependentziarako nahasteak
  3. Loaren lehen mailako nahasteak
  4. Ezabapen nahasteak
  5. Elikadura nahasteak (TCA)
  6. Enkonpresis eta eneuresis
 • Asperger Nahastea, Autista, Autismoa, eta Garapen Nahaste Orokorrak
  1. Garapen Nahaste Orokorrak
  2. Asperger Nahastea
  3. T.E.A. eta Asperger neba-arreben arteko erlazioa
5. Eskolako psikologia eta pedagogia
 • Irakurketa eta idazkeran atzerapenak, dislexia, disortografia eta disgrafia.
 • Irakurketa efikasa eta ulermena
 • Zailtasun semantikoak, ulermen eta arrazonamendu arazoak
 • Diskalkulia
 • Arreta falta TDA eta arreta falta hiperaktibitatearekin TDAH.
  1. Ebaluazio birtualeko metodoa AULA NESPLORA (AULAk arreta prozesuaren ebaluaketa objektibo eta osoa lortzen du: umea ikasgela fidagarri moduan diseinatutako inguruan sartzen da. AULA sistemak umearen jokaera gela birtual baten aztertzen du. TDAH-aren existentzia zehazten duten faktoreak ebaluatzen ditu test honek (Arreta iraunkorra, entzumen eta ikusmen arreta zatikatua, inpultsibitatea, gehiegizko aktibitate motorea (hiperaktibitatea), distraitzeko tendentzia, prozesatzeko abiadura)
  2. PLAY ATTENTION metodoa arreta modu neurologikoan lantzeko medikuntzarik gabe (Tresna honekin, pertsonek haien arreta maila neur dezakete eta datuak ordenagailura pasatzen dira jarraian. Modu honetan, arreta trebetasunak ikasten dira bai eta kontzentrazioa landu joku desberdinen bidez.)
 • Ikaskuntza nahasmenak
 • TEL (Hizkuntza nahastea)
 • Terapia miofuntzionala
 • Nahaste fonologiko, dislalia, disfemia...
 • Ikasteko teknikak
 • Aparteko gaitasunak
 • Asperger Nahastea, Autista, Autismoa, eta Garapen Nahaste Orokorrak
6. Psikiatria

Psikiatria arazo mentalak dituzten pertsonen prebentzioaz, ebaluazioaz, diagnostikoaz, tratamenduaz eta berrezteaz arduratzen den medikuntzaren arloa da.

7. Fisioterapia

Haurrentzako fisioterapiak umeek haurtzaroan zehar daukaten edozein arazo lantzen dituen arloa da. Arazo hori jaiotzekoa izan daiteke zein haurtzaroan gertatzen den zerbaitengatik. Adibidez, arazo ortopedikoak, arnasketa arazoak, zirkulazio …

Horreta, fisioterapiak unearen ikaskuntza aukerak hobetzen ditu eta garapen fontzionala errazten du.

Tratamendu osteopatikoak, hipermobilitatea edo hipomobilitatea tratatzen ditu besteak beste. Bizkar-hezurrean, artikulazioetan aurki daitezkeen arazoak eskuekin lan eginez tratatzen dira, eta teknika honen bidez saiatzen da gorputzean aurki daitezkeen arazoak sendatzen.

9. Zentzumen estimulazioa eta integrazioa

Zentzumen integrazioa haurtzaroan eratzen da, jarduera eta estimulazio egokiaren bitartez. Hala ere, ume batzuk ez dute prozesua era egokian burutzen. Hau gertatzen denean, ikasketetan, portaeran, hizkuntzan eta sozializazioan arazoak ager daitezke.

Zentzumen estimulazioa oso lagungarria da umeentzat zentzumenen garapena sustatzen laguntzen duelako.

10. Musikoterapia

Haurrekiko musikoterapiak, musika eta jarduera musikalak erabiltzen ditu inguru terapeutikoan, umeen motrizitate garapen zuzena, garapen kognitiboa, soziala eta emozionala estimulatzeko, berreskuratzeko edota hobetzeko asmoz.

Zentzumen estimulazioa oso lagungarria da umeentzat zentzumenen garapena sustatzen laguntzen duelako.

11. Berard

Berard medikuaren metodoa: Gure zentroan entzumen berriztatzaile bi ditugu, aurretik Berard metodoa aplikatzeko beharrezko prestakuntza gauzatu dutenak. Pertsona batek ondo entzuten duela esaten dugunean entzumen – zolitasuna duela esan nahi dugu. Nahiz eta entzumen-zorroztasun ona izan belarriek soinuak prozesatzeko orduan arazoak izan dezakete. Horregatik, entzumenezko anomaliak (entzumenezko prozesua astiroegi egitea, soinu batekiko hipersentiberatasuna, entzumenezko lateralitate traketsa, frekuentzia eskala batean soinuak ordenatzeko orduan arazoak, entzumenezko distortsioak, akufenoak eta abar) detektatzea ezinbestekoa da.

12. Haurren kolikoak

Haurren kolikoak hesteen kontrakzio mingarri modura definitzen dira eta guraso, pediatra eta gastroenterologo askorentzat amesgaizto bat dira. Kolikoak normalean lehenengo hamabost egun eta hiru hilabeteen artean agertzen dira. Egia esan oraindik ez daude ziur zergatik gertatzen diren kolikoak baina uste da digestio aparatuaren heldutasun ezagatik izan daitekeela.

Gutxi gorabehera saio bakoitza 45 minutukoa da, haurra erlaxatuta egotea komeni da, ehuneko 90eko hobekuntza lortzen da sintometan edo guztiz desagerrarazi daiteke.

13. Haurraren masajeak

Indian sortu zen. F. Leboyer doktore frantsesa, teknika horiek Mendebalera ekartzea erabaki zuen eta Shantala. Leboyerren arabera, besarkatuak, sehaskatuak, laztanduak, ukituak, masajeatuak, etab. izatea, ume txikientzat bitaminak, gatz mineralak eta proteinak bezain ezinbestekoak dira.

Haurrentzako masajea umeak lasaitzea lortzen du, bere organismoaren erresistentzia bultzatuz, loaldi lasaia eskeiniz. Masajeak efektu lasaigarria dute, banaka edo taldeka egin daitekeelarik.

14. Adopziorako arreta

Zuzendaritzaren barnean sartzen den psikologiaren arloa da. Lege jokabidean eragiten duten jarrerak eta barnean ditugun jokabideen azterketa, azalpena, promozioa, ebaluazioa, tratamendua, prebentzioa eta aholkularitza egin daiteke. Horretarako, psikologia zientifikoa erabiltzen da.

Beharrezkoa da umea adaptazio honetara prestatzea, eta gurasoak ume adaptatuen ezaugarrietara pretatzea ere, hauen fase ezberdinetan.

Centro de orientación y tratamiento psicológico, escolar y familiar

Contacto

info@centrozubikoapsicologos.com